Tư vấn chuyển giao công nghệ

DỰ ÁN TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÃ THỰC HIỆN

STT TÊN DỰ ÁN SỐ HĐ THỜI GIAN ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
 1  Xây dựng và thử nghiệm Module giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khoá cho học sinh lớp 6, trường Chùa Hang Hai - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên    Từ tháng 9/2009 đến tháng 3/2010  Ban điều hành dự án phát triển giáo dục THCS II
 2  Nâng cao nhận thức về tính trách nhiệm và minh bạch cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường (VACI 2009 – P91)  Phê duyệt đề ánsố 91/2009  Từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2010  Ngân hàng thế giới (WB)
 3  Xây dựng chính sách phát triển bền vững chương trình học bổng cho sinh viên sư phạm người dân tộc thiểu số và học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú  08/2010-HĐ/DAGVTrH  Từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2011  Dự án phát triển Giáo viên THPT & TCCN
 4 Xem xét và phân tích các chính sách, chương trình liên quan đến giáo dục mầm non ở Việt Nam Phê duyệt đề án số 04/VCEFA-Năm 2 Từ tháng 7/2011 đến tháng 9/2011 Liên minh vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VCEFA)
 5  Dự án VID “Học sinh dân tộc thiểu số tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mặt trời và khí sinh học”  Phê duyệt đề án FLC 11-02  Từ tháng 9/2011 đến tháng 8/2012  Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
 6  Dự án VACI “Nâng cao nhận thức về tính liêm chính công, trách nhiệm, minh bạch, phòng chống tham nhũng cho học sinh dân tộc thiểu số” (VACI 2011 – P98)  Phê duyệt đề án số 98/2011  Từ tháng 1/2012 đến tháng 8/2012  Ngân hàng thế giới (WB)
 7  Dự án “ Đánh giá tác động và hiệu quả của chương trình thí điểm tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú”  CQS 05-2012  Từ tháng 4/2013 đến tháng 8/2013  Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất (MOET)
 8  Dự án “ Đánh giá tác động và hiệu quả của chương trình thí điểm học bổng cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số”  CQS 02-2012  Từ tháng 4/2013 đến tháng 8/2013  Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất (MOET)
 9  Dự án VACI “Nâng cao nhận thức về tính trách nhiệm, minh bạch, liêm chính và giảm tham nhũng cho học sinh Trung học cơ sở vùng nông thôn và vùng DTTS    Từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014  Ngân hàng thế giới (WB)

CÁC PHẦN THƯỞNG TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Giấy chứng nhận và cúp thắng giải của dự án VACI 2009 - P91 trong cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam 2009

VACI 2009 P91

Giấy chứng nhận và cúp thắng giải của dự án FLC 11 -02 trong cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam 2011

FLC 11 02

Giấy chứng nhận thắng giải và cúp thắng giải của đề án P98 – VACI 2011

P98 VACI 2011

Giấy chứng nhận thắng giải và cúp thắng giải của đề án P61 – VACI 2013

P61 VACI 2013

Giới thiệu

DHA

DHA hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, chuyển giao công nghệ cũng như quảng cáo và tổ chức sự kiện, lĩnh vực mới và đang phát triển rất mạnh ở Việt Nam nên công ty có nhiều thuận lợi để phát triển và mở rộng thị trường...

    

Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH DHA Việt nam
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +84 (04) 38242626
  +84 (04) 38245678
  18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà nội